Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Jonna Sjölin har arbetat kliniskt sedan 2013, både på vårdcentral och inom specialistpsykiatrin. Hon arbetar utifrån KBT och har en vidareutbildning i schematerapi där ett stort fokus läggs på hur svårigheter från barndomen kan påverka en persons aktuella mående.