Har kompetens inom: ADD, ADHD, Ångest, Depression, Sömnproblem, Stress

Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Spanska, Svenska

Johanna Olsson har erfarenhet av behandling av stress, ångest och depression inom primärvård och vuxenpsykiatri. Hon jobbar även med utredning. Johanna har bott under en stor del av sitt liv i Spanien och är tvåspråkig och har god kunskap om den spanska kulturen. Hon är speciellt intresserad av personlighetssyndrom.