Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisation, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 1988

Tar emot patienter på Svenska

Jan är erfaren legitimerad psykolog och har varit yrkesverksam i rollen i 30 år. Han arbetar med stresshantering, utmattningsproblematik, kris- och konflikthantering, oro, fobier, ångest och depression. Jan har lång erfarenhet från företagshälsovården och primvården.

Varmt välkommen!