Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Organisation, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Ia Hedberg arbetar främst med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en modern vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness. Hon  har tidigare arbetat inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, samt senast med bedömning av sökande till Försvarsmakten och Polisen.
På BUP har hon bland annat utrett ADHD och autism samt bedrivit KBT med ungdomar och haft föräldrautbildningar för föräldrar till barn med ADHD. Inom primärvården jobbade hon både med enskild terapi och höll i grupputbildningar i mindfulness.
Ia brinner för att göra skillnad med små medel och har därför fastnat för acceptansbaserad terapi.