Behandlar genom Föräldrastöd, ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Organisation, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Ia Hedberg har tidigare arbetat inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, samt senast med rekrytering till Försvarsmakten och Polisen. På BUP har hon bland annat utrett ADHD och autism samt bedrivit KBT med ungdomar och haft föräldrautbildningar för föräldrar till barn med ADHD. Inom primärvården jobbade hon både med enskild terapi och höll i grupputbildningar i mindfulness. Hon arbetar främst med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en modern vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness. Ia brinner särskilt för att hjälpa till med relationsproblem inom par och familjer.