Har kompetens inom: Ångest, Stress, Depression

Tidigare arbetslivserfarenhet: Beroendevård, Företagshälsa, Socialtjänst

Legitimerad psykolog sedan 2005

Tar emot patienter på Svenska

Fredrik är legitimerad sedan 2005 och har bl a arbetat inom företagshälsovård, missbruks-/beroendevård, socialtjänst och skola. Tillsammans med en kollega driver han numera Vara Psykologi AB i  Stockholm och där arbetar han med individer, grupper, par och föräldrar i behov av utveckling, förändring eller hjälp vidare.

Genom åren har han arbetat mycket krisstöd, ångest, stressrelaterad ohälsa och depression. Som behandlare sätter han gärna fokus på känslor eftersom dessa säger något om vad det är vi saknar eller behöver.

Att Mindler ger människor tillgång till psykolog oavsett var man bor var något som lockade honom liksom möjligheten att på ett smidigt sätt kunna erbjuda stöd utan långa vårdköer och med kort varsel.