Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska