Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Daniel Norberg har lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling av vuxna inom specialistpsykiatri och multimodal rehabilitering.

Han arbetar utifrån behandlingsmetoderna KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern vidareutveckling av KBT).

Han är särskilt intresserad av att arbeta med behandling av personer med olika ångesttillstånd och tvångssyndrom (OCD).