Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Daniel Möller har flera års erfarenhet av att hjälpa klienter som lider av mild till svår psykisk ohälsa. Utöver sin psykologexamen han genomgått ett flertal vidareutbildningar, bland annat specialistkurser inom Metakognitiv terapi (MCT) och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). Daniel ser alltid till att ge ett vänligt och empatiskt bemötande. Han arbetar gärna med klienter som upplever att de fastnat i negativa tankemönster som grubblande, ältande och oro.