Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Caroline är legitimerad psykolog med inriktning KBT men använder även ACT-interventioner i behandling. Caroline har mångårig erfarenhet av psykologarbete inom beroendevården och har där tillägnat sig bred psykiatrisk kompetens. Hon har de senaste åren även arbetat inom digital primärvård och behandlat patienter med olika psykiska besvär via videosamtal.

Caroline är en inkännande psykolog som samtidigt är rak och tydlig där det behövs och gärna använder humor i kontakten med patienter.