Har kompetens inom: Ångest, Depression, Fobier, Social fobi, Stress

Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Åsa Nordström är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi och stödsamtal med målet att bidra till ökad hälsa och vidgade livsmöjligheter hos patienten. Trygghet och samarbete är en viktig grund för att behandlingen ska bli meningsfull för patienten. Åsa arbetar utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi och är influerad av ACT, acceptance and commitment therapy. Åsa har tidigare arbetat med psykoterapeutisk behandling inom specialistpsykiatrin. Hon har även erfarenhet av föräldrastöd, neuropsykiatriska utredningar och har arbetat med forskning om kroppsuppfattning och psykisk hälsa.