Behandlar genom KBT, Motiverande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Persiska, Svenska

Arman Tajnia har erfarenhet från företagshälsovården, där han främst har arbetat med utmattningssyndrom, prestationsångest och nedstämdhet.

Han är utbildad inom bl.a. kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (en modern variant av KBT med inslag av mindfulness), motiverande samtal och ISTDP (en intensiv och tidseffektiv form av psykodynamisk terapi).

Arman har ett förebyggande perspektiv – han tycker inte att klienter ska behöva vänta tills de blir sjuka för att söka hjälp.

Arman Tajnia har ett särskilt intresse för personlig utveckling och anser att om kroppen får ”må bra-rutiner” så gynnas även den psykiska hälsan.