Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Organisation, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2006

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Anneli Karlsson är legitimerad psykolog sedan 2006. Hon har tidigare arbetat inom barnomsorg och skola, företagshälsovård samt hörsel habilitering. Då med döva, hörselskadade och tinnitus patienter.

Anneli driver idag företag inom organisations- och team utveckling, ledarkonsultation samt rekrytering. Hon handleder även inom området barn och unga.

Anneli har lång behandlingserfarenhet inom bland annat oro/ångest, nedstämdhet/depression, kris, trauma, fobi, stress och utmattningstillstånd. I behandlingen förmedlar hon pedagogiska förklaringsmodeller och enkla verktyg genom KBT och coachande/motiverande samtal. Hon arbetar även som friskvårdsinstruktör sedan 35 år tillbaka vilket ger en god kunskap om kroppens funktioner. Detta tar hon tar med sig in i behandlingen vid exempelvis andningsövningar och känsloreglering.