Söker du psykolog i Västerås?

Psykologbesök i Västerås för 100 kronor. Ladda hem appen och boka redan idag. inga väntetider, ingen remiss krävs och inget krångel.

I Västmanland finns relativt många privatpraktiserande psykologer,
ett större antal psykologer finns också anställda inom offentlig sektor och inom landstinget i region Västmanland.

Google visar vägen till cirka 50 olika privata psykologmottagningar och psykologer som arbetar i eller kring Västerås. Dessutom finns psykologer i tjänst inom både Västerås kommun och landstinget i region Västmanland.
Sveriges psykologförbund har ingen regional förening i Västerås, mer exakta siffror på antalet yrkesaktiva psykologer i Västeråstrakten är därför svåra att ta fram. Men ett trettiotal psykologer arbetar alltså från privata mottagningar i staden, öppna för allmänheten utan remiss.

Utbildad psykolog i Västerås

Psykologer arbetar med att både lindra och förebygga psykisk ohälsa. I Västerås finns ingen psykologutbildning, Mälardalens högskola erbjuder enstaka kurser i psykologi men utfärdar inte psykologexamen. Den västeråsare som vill bli legitimerad psykolog får söka sig till de av landets lärosäten som utbildar psykologer. Dit hör bland andra Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala.

Psykologi inrättades som ämne vid Mälardalens högskola redan 1996. Som valbara fördjupningar kan man välja arbetslivets psykologi, hälsopsykologi och socialpsykologi. Forskningen i psykologi vid Mälardalens högskola har fokus på dessa områden, de teoretiska kurserna utgör en grund för fortsatta studier i psykologi på forskarutbildningsnivå men kan också komma till praktisk användning i flera olika yrken.

Legitimerad psykolog i Västerås

Efter genomförd psykologutbildning och ett års praktiskt tjänstgöring under handledning har går det att ansöka efter psykologlegitimation via Socialstyrelsen. Socialstyrelsen utfärdar alla psykologlegitimationer i landet, oavett utbildnings- och bostadsort. Trots att det inte finns något psykologprogram i Västerås finns det alltså relativt gott om praktiserande psykologer i regionen, prykologer som legitimerats via socialstyrelsen.

Brist på psykolog i Västerås

I landstingen generellt har bristen på psykologer ökat det senaste decenniet, det gäller även Västerås och Västmanland. I mars 2019 publicerade Socialstyrelsen en rapport som konstaterade att det fortsatt råder brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Totalt redovisade socialstyrelsen i sin rapport att 18 av landets 21 landsting har brist på psykologer. Bristen på psykologer har varit känd ett flertal år. Redan under 2015 kartlade Sveriges psykologförbund tillgången till psykologer på vårdcentraler landet över och konstaterade då att det saknades psykolog vid en av tre svenska vårdcentraler, där flera av vårdcentralerna i Västmanland saknade anställt eller inhyrd psykolog.

Psykolog i Västerås via Mindler

Vill du träffa en psykolog online? Hos Mindler kan du träffa en psykolog vare sig du befinner dig i Västerås eller någon annanstans i Sverige, eller utomlands för den delen. Vi har över 300 legitimerade psykologer anslutna till tjänsten och du kan träffa alla vart du än befinner dig. Vi garanterar att du får träffa en psykolog helt utan väntetid. Nästan alltid inom 24 timmar. Det kostar alltid 100 kronor per besök och om du har frikort är det helt kostnadsfritt.

Må inte dåligt i onödan, träffa en psykolog redan idag!

Nedan kan du se några av de psykologer hos Mindler som praktiserar från Västerås