Mindler » Press & Media » Mindler släpper bok om psykisk ohälsa

Mindler släpper bok om psykisk ohälsa

Forskare befarar att de med psykisk ohälsa mår sämre av den pågående Covid-19 pandemin. Även om oro är naturligt, finns det risk att oron tar över vardagen och leder till negativa konsekvenser för den psykiska ohälsan. Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin skriver i sin rapport i 2020 att det  finns en ökad risk för ångest och depression i befolkningen, framför allt för personer med minskad inkomst och arbetslöshet. Denna risk gäller sannolikt framför allt redan utsatta grupper i samhället med mer osäkra arbetsförhållanden, såsom personer med invandrarbakgrund, låg utbildning, eller tidigare psykisk ohälsa.

För många kan det hjälpa med ett psykologsamtal, men det finns även saker man kan göra själv för att behandla eller förebygga psykisk ohälsa. Mindler släpper i augusti Den lilla boken om psykisk ohälsa. Boken är skriven av Mindlers psykologer och lyfter elva av de vanligaste psykiska besvären i Sverige. I boken finns handfasta tips om hur du kan må bättre. Dom 500 första exemplaren kan beställas via Mindlers hemsida mindler.se/bok till en själv eller någon man känner som behöver den kostnadsfritt. Teman som tas upp i boken är: Missbruk Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Hälsoångest Depression Panikångest OCD – tvångssyndrom Sexuella problem Självmordstankar  Stress & utmattning Social Ångest Sömnsvårigheter Mindler kommer även ge ut boken till bibliotek, mottagningar, organisationer, skolor etc som kan behöva den i sitt arbete med att behandla eller förebygga psykisk ohälsa.

Press contact

Amalie Angelskår Chief Revenue Officer

amalie.angelskaar@mindler.se Amalies Linkedin