Psykolog & samtalsterapi i Västerås

Psykologer i Sverige

Vi kan hjälpa dig i Västerås

Letar du efter en psykolog som praktiserar i Västerås? Då kan Mindler vara den snabbaste och enklaste vägen till hjälp.

  • Videosamtal

  • Ingen väntetid

  • 100kr kr per samtal & frikort gäller

  • Välj bland 200+ legitimerade psykologer

  1. Klicka på "Boka ett möte"

  2. Ladda ner vår app

  3. Välj en psykolog & tid som passar dig.

Psykologer som arbetar i Västerås

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Prata med en psykolog i Västerås

I Västmanland finns relativt många privatpraktiserande psykologer, ett större antal psykologer finns också anställda inom offentlig sektor och inom landstinget i region Västmanland.

Google visar vägen till cirka 50 olika privata psykologmottagningar och psykologer som arbetar i eller kring Västerås. Dessutom finns psykologer i tjänst inom både Västerås kommun och landstinget i region Västmanland. Sveriges psykologförbund har ingen regional förening i Västerås, mer exakta siffror på antalet yrkesaktiva psykologer i Västeråstrakten är därför svåra att ta fram. Men ett trettiotal psykologer arbetar från privata mottagningar i staden, öppna för allmänheten utan remiss.

Utbildad psykolog i Västerås

Psykologer arbetar med att både lindra och förebygga psykisk ohälsa. I Västerås finns ingen psykologutbildning, Mälardalens högskola erbjuder enstaka kurser i psykologi men utfärdar inte psykologexamen. Den västeråsare som vill bli legitimerad psykolog får söka sig till de av landets lärosäten som utbildar psykologer. Dit hör bland andra Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala.

Psykologi inrättades som ämne vid Mälardalens högskola redan 1996. Som valbara fördjupningar kan man välja arbetslivets psykologi, hälsopsykologi och socialpsykologi. Forskningen i psykologi vid Mälardalens högskola har fokus på dessa områden, de teoretiska kurserna utgör en grund för fortsatta studier i psykologi på forskarutbildningsnivå men kan också komma till praktisk användning i flera olika yrken.

Legitimerad psykolog i Västerås

Efter genomförd psykologutbildning och ett års praktiskt tjänstgöring under handledning går det att ansöka efter psykologlegitimation via Socialstyrelsen. Socialstyrelsen utfärdar alla psykologlegitimationer i landet, oavett utbildnings- och bostadsort. Trots att det inte finns något psykologprogram i Västerås finns det alltså relativt gott om praktiserande psykologer i regionen, psykologer som legitimerats via socialstyrelsen.

Brist på psykologer i Västerås

I landstingen generellt har bristen på psykologer ökat det senaste decenniet, det gäller även Västerås och Västmanland. I mars 2019 publicerade Socialstyrelsen en rapport som konstaterade att det fortsatt råder brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Totalt redovisade socialstyrelsen i sin rapport att 18 av landets 21 landsting har brist på psykologer. Bristen på psykologer har varit känd i ett flertal år. Redan under 2015 kartlade Sveriges psykologförbund tillgången till psykologer på vårdcentraler landet över och konstaterade då att det saknades psykologer vid en av tre svenska vårdcentraler, där flera av vårdcentralerna i Västmanland saknade en anställd eller inhyrd psykolog.

FAQ:

Vad är Mindler? Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal. Vi har över 200+ legitimerade KBT-psykologer som arbetar hos oss och därför kan vi erbjuda dig en psykologtid utan väntetid. För dig som bor i Västerås och vill träffa en psykolog på primärvårdsnivå är Mindler ett digitalt alternativ till din lokala vårdcentral.

Fakta om Västerås:

Län: Västmanlands län Befolkningsmängd: 155 858 (2021) Kommun: Västerås kommun

Var kan du som lider av psykisk ohälsa i Västerås vända dig?

Organisationer:

Akut hjälp:

  • 112

  • 1177 Vårdguiden på telefon

  • Socialtjänsten

Läs mer på Västerås kommuns hemsida

Psykologer som arbetar i Västerås