KBT med en legitimerad psykolog är en effektiv, säker och biverkningsfri behandling. Ändå råder det brist på KBT psykologer i primärvården i stora delar av Sverige. Detta underskott kan leda till onödigt psykiskt lidande.

På Mindler spelar det ingen roll var du bor eller hur väl ditt landsting fungerar. Om du behöver hjälp får du det – inom 24 timmar, oavsett om du bor i Varberg eller någon annanstans i landet. Behandlingen sker via videosamtal och kostar 100 kronor per tillfälle. Frikort gäller.

Hos oss arbetar fler än 300 legitimerade psykologer. Videosamtalen är krypterade för din sekretess.

Hitta en legitimerad psykolog i Varberg

Många vårdcentraler – framför allt på mindre orter – har inga anställda psykologer. Den som söker vård för t.ex. depression erbjuds i vissa fall endast läkemedel, trots att Socialstyrelsen rekommenderar samtalsterapi som första behandlingsalternativ.

I vår app kan du boka tid hos en KBT-psykolog och få hjälp via videosamtal eller chatt inom 24 timmar – utan remiss. Inga telefonköer. Inga läkarbedömningar. Ingen restid.

Är svenska inte ditt modersmål? Vi erbjuder terapi på 20 olika språk. Klicka här för att hitta en psykolog som passar dig.

Kognitiv beteendeterapi i Varberg

KBT är en metod som har starkt vetenskapligt stöd för behandling av många olika psykiatriska tillstånd, till exempel depression, ångest, fobier, kronisk smärta, sömnproblem, OCD och missbruk.

Kognitiv beteendeterapi syftar till att förändra dina tankar och beteenden här och nu, så att du gör mer av sådant som du mår bra av och färre av de beteenden som skapar ohälsa.

Huvudfokus ligger på nuet och på framtiden. Behandlingens mål är, något förenklat, att lösa dina problem snarare än att undersöka varför de har uppstått.

Du deltar aktivt i terapin och får ofta så kallade hemläxor – övningar som hjälper till att etablera nya, friska vanor.

Alla behandlare på Mindler är legitimerade KBT-psykologer med minst fem års utbildning och ett års klinisk erfarenhet.

Ladda ned vår app och prata med en psykolog i Varberg idag.