Prata med en psykolog i Eskilstuna

  • 100 kr/besök
  • Frikort gäller
  • Vårdgaranti inom 24 timmar

Ladda ned appen för att ett videobesök med någon av våra psykologer. Du kan träffa en psykolog via Mindler oavsett om du bor i Eskilstuna eller någon annanstans i landet.

Legitimerade psykologer i Eskilstuna

Bor du i Eskilstuna och vill träffa en psykolog? Detta är möjligt att göra genom Mindler. Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 300 legitimerade psykologer anslutna och du kan enkelt boka ett videomöte med någon av dem i vår app. För att boka ett möte i Mindler appen legitimerar du dig enkelt via BankID. Du behöver ingen remiss från din vårdcentral och vi garanterar att du får psykologtid inom ett dygn.

Psykolog via landstinget i Eskilstuna

Om du mår psykiskt dåligt ska du som bor i Eskilstuna kunna vända dig till din vårdcentral för att få träffa en psykolog. Sanningen är dock att det kan vara svårt att träffa en psykolog på grund av den psykologbrist som gäller i landet. Det är vanligt att du hamnar i en vårdkö. Mindler finns då som ett alternativ för dig som behöver träffa någon utan att vänta i månader.

KBT i Eskilstuna

Vårt uppdrag ligger på primärvårdsnivå vilket innebär att du erbjuds Kognitiv beteendeterapi när du söker hjälp hos Mindler. KBT är en evidensbaserad behandlingsform som bygger på att utreda sambandet mellan känslor, tankar och handlingar. Alla psykologer som arbetar hos Mindler är legitimerade KBT psykologer. En KBT session med Mindler varar i 25 minuter. Du kan inte boka flera besök efter varandra utan kan som tidigast boka en ny tid efterföljande dag.

Om du bor i Eskilstuna och vill boka KBT via Mindler betalar du endast 100 kronor per KBT session upp till det frikortsgrundande beloppet som gäller för ditt landsting, oftast cirka 1100 kronor.

KBT används ofta för att behandla bland annat fobier, depression, ångest, stressproblematik, social fobi eller paniksyndrom. Om du mår dåligt vänta inte. Med Mindler kan du få hjälp redan idag. Vår vision är att tillgängliggöra hjälp för hela svenska folket och bidra till en jämlik och rättvis vård för psykisk ohälsa