Mamma till mamma hjälper nyblivna och blivande föräldrar

Bli medmamma

Vill du göra något för att stötta mammor som mår psykiskt dåligt

Vill du göra något för mammor som mår dåligt i samband med att de har fått barn? I så fall finns organisationen Mamma till Mamma. Detta är en organisation som hjälper blivande och nyblivna föräldrar som mår psykiskt dåligt.

Mamma till Mamma verkar stödjande och finns som en guide på vägen tillbaka från de psykiska besvär som nyblivet föräldraskap kan innebära. Organisationen drivs helt på volontärbasis och hjälper föräldrar genom mejl, chatt och telefonkontakt.
Har du erfarenhet av till exempel förlossningsdepression och vill dela med dig? Bli medmamma!