Våra föreläsningar

Föreläsningar är ett effektivt sätt att förmedla information och kunskap till större grupper på arbetsplatsen. 

Chefer och medarbetare får konkreta psykologiska verktyg som kan appliceras direkt i vardagen för att öka produktivitet och välmående.

Kontakta oss för bokning och frågor.

psykologiskt_ledarskap

Vill du addera mervärde till en konferens, kickoff eller en helt vanlig dag på kontoret?

Här kan du läsa mer om de föreläsningar som vi erbjuder för arbetsplatsen.

Vill du veta mer om våra föreläsningar? Kontakta oss så berättar vi mer.

person in sofa

Balans mellan arbetsliv och fritid – på kontoret och i hemmamiljö

I denna föreläsning beskriver vi varför det är viktigt att skapa balans mellan arbete och fritid, med extra fokus på distansarbete. Vi utforskar vanliga orsaker till att obalans uppstår.

sjalvledarskap_image

Självledarskap – ett verktyg för att minska stress och öka produktivitet

Självledarskap handlar om att hantera sina egna beteenden och tankar på ett målinriktat sätt, samt förstå och möta krav från andra. 

psykologiskt_ledarskap

Psykologiskt ledarskap – ett verktyg till psykologisk trygghet

I en tid där sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa blir allt vanligare, framträder behovet av psykologiskt medvetet ledarskap som en central faktor för att främja välmående på arbetsplatsen.

hantera samtal

Hantera samtal om psykisk hälsa – trygghet som ledare i svåra samtal

En god psykisk hälsa hos medarbetarna är en grundläggande faktor i en hållbar organisation, men inte alla chefer och ledare har verktygen för att hantera dessa samtal.  

empatisk_kommunikation

Empatisk kommunikation och kulturell kompetens 

Empatisk kommunikation är avgörande för att skapa en trygg arbetsmiljö. I denna föreläsningen förklarar vi betydelsen och ger konkreta råd för hur det kan uppnås. Genom att lyssna aktivt, validera känslor och kommunicera med medkänsla, stärker vi banden på arbetsplatsen.

Föreläsningen, ledd av en psykolog, kan hållas både digitalt och på plats hos er.

I slutet av föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor och dela med sig av egna reflektioner.

Har ni önskemål om skräddarsydda föreläsningar och stöd inför specifika utmaningar på just er arbetsplats?

Kontakta oss för mer information.

Gunilla

”Genom att investera i en föreläsning till er arbetsplats kan ni inte bara skapa en mer välmående och produktiv arbetsmiljö, utan också få tillgång till konkreta verktyg och insikter för att hantera utmaningar och främja positiva förändringar. Som psykolog är det min passion att stödja organisationer i deras resa mot framgång och välmående.”

Gunilla Sandström, legitimerad psykolog på Mindler

"Lunchföreläsningen om självledarskap var mycket uppskattad av oss på Kivra. Vi gick därifrån inspirerade och avslappnade efter andningsövningen som psykologen gjorde med oss."

Lisa, HR Business Partner, Kivra

"Föreläsningen gick toppen! Den var mycket uppskattad, speciellt bland våra kunder. Flera kom fram till mig efteråt och sa att det varit ett väldigt givande och viktigt ämne. Ett stort tack till Mindler!”

Cecilia Johansson, Senior Staffing & Coordination Manager, Tarantsec