Mindler » Artiklar » Nu vågar vi prata om Stress » "Våga ställa dig själv frågor om vad din stress handlar om."

"Våga ställa dig själv frågor om vad din stress handlar om."

stress-rebecca

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Rebecca Hedberg om stress.

”Tjena hur är läget?” ”Jag är lite stressad just nu.” ”Jaha, ok.” Och så går vi vidare.

Hur ofta ställer du följdfrågor i det läget?

Stress har blivit ett sådant vedertaget begrepp så vi har glömt bort att ens fråga vad stressen handlar om. Vi ställer inte längre följdfrågor, ens till oss själva – utan vi köper bara läget ”stressad” rakt av, och fortsätter att köra på. Stress verkar ha blivit ett normaltillstånd. Så normalt att vi inte funderar över vad det är som stressen handlar om egentligen.

Gör inte det!

Nästa gång du känner dig stressad, köp det inte bara rakt av och fortsätt att gå vidare eller köra på. Stanna upp i situationen och titta på vad är det som gör dig stressad? Vad handlar stressen om? På riktigt? Är det något du kan påverka i någon form? Är det en upplevd känsla eller tanke, eller är det något utifrån som påverkar dig? Vad kan du lära dig av det du upplever?

Är det en känsla du upplever, vad handlar den känslan om? Är det tankar som spinner, ifrågasätt tankarna – är de sanna? Är det yttre faktorer, att du har förväntningar på andra som inte uppfylls eller att förväntningar ligger på dig, går det att prata om dessa och klargöra dem både för dig och din omgivning? Är det en längtan efter att göra något annat och det är känslan av att sitta fast som stressar dig, då kanske det är där du ska börja söka dig vidare.

Gör inte stressen till ett normaltillstånd som ”alla verkar uppleva, och det är därmed inte värt att ta reda på mer” utan våga ställa dig själv frågor om vad din stress handlar om.

Kanske kan du till och med i nästa steg fråga personen framför dig vad hens stress handlar om istället för att bara gå vidare?

Jag arbetar för att öka medvetenheten till hur mycket vi faktiskt kan påverka i vårt mående genom att börja stanna upp och bland annat utmana våra tankar och därmed även våra normalisterade mönster. Du kan följa mig på www.halsainuet.se.

Fler inlägg