Psykolog i Linköping

Med Mindler kan du träffa en psykolog oavsett vart du bor. Det kostar alltid 100 kronor förutom om du har frikort, då är det kostnadsfritt. Ingen remiss, ingen väntetid och inget krångel. Det är bara att ladda hem appen och boka

Minst 240 psykologer arbetar i Linköping.

I Östergötlands största stad finns 53 psykologer per 100 000 invånare.

I Linköping finns ett drygt tjugotal psykologer som listat sig själva eller sin psykologmottagning hemsida via nätet. Men förmodligen finns många fler psykologer än så verksamma i eller i trakterna kring. Linköping, Sveriges åttonde största tätort och Östergötlands största stad. Linköpings kommun är Östergötlands läns mest folkrika, här bor närmare 160 000 personer.

Minst 200 psykologer i Linköping

I Östergötland arbetar 53 psykologer per 100 000 invånare, det slog Socialstyrelsen fast i en rapport som kom i mars 2018. Baserat på den uppskattningen är det rimligt att anta att det arbetar ungefär 240 legitimerade psykologer i Östergötland. Många av dessa återfinns i kommun och landsting men ett stort antal psykologer arbetar också via privata mottagningar i och kring Linköping.
I centrala Linköping finns psykologmottagningar i flera olika stadsdelar, bland annat Vasastaden, Ramshäll, Garnisonen, Lillstämma, Mjärdevi, Vidingsjö och Ekholmen.

Psykologutbilding i Linköping

På orten finns Linköpings universitet, som tidigare utbildat psykologer. Linköpings Universitet utbildar inte längre psykologer via ett psykologprogram men erbjuder påbyggnadsprogram i psykoterapi och kurser i psykologi på både grund- och fortsättningsivå. På avdelningen för psykologi vid Linköpings universitet utbildas bland annat kognitionsvetare. Linköpings universitet bedriver också forskning inom psykologiämnet, bland andra finns en forskningsgrupp vid Linköpings universitet som arbetar uteslutande med forskning relaterad till internet, hälsa och klinisk psykologi. På Linköpings universitetspsykologiska institution finns också ett baby- och barnlabb och en forskargrupp som arbetar med frågor som rör organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vid Linköpings universitet finns en psykologmottagning som drivs som en del i utbildningen av blivande psykologer. Behandlingen vid den mottagningen sker individuellt, och den som söker hjälp hos psykologmottagningen vid Linköpings universitet går vanligtvis dit på regelbundna samtal en gång per vecka. Terapeuterna på mottagningen vid Linköpings universitet är psykolgokandidater under utbildning.

Psykologbrist i Linköping

Det råder brist på psykologer i nästan alla svenska landsting. I mars 2019 presenterade Socialstyrelsen ett pressmeddelande med budskapet att det råder fortsatt brist på en rad yrkesgrupper inom sjukvården, där psykologer är en av de legitimationsgrupper som det fortsatt råder brist på. I 18 av landets 21 landsting ser Socialstyrelsen att det råder psykologbrist i bland andra Östergötland. Högst antal psykologer relativt befolkningen finns i Uppsala och Stockholms län.

Psykisk ohälsa i Linköping

Socialstyrelsen uppskattar i en rapport som kom i mars 2019 att den psykiska ohälsan i Sverige kommer fortsätta att öka flera år framåt, eftersom sjukdomsfallen ofta är långvariga. Det är troligt, menar Socialstyrelsen, att efterfrågan på både psykologer- och psykoterapeuter kommer öka, i Linköping och Norrköping precis som i de flesta andra svenska städer.
Fobier, oro och ångest, stress, nedstämdhet, sömnstörningar och relationsproblem är vanliga psykiska besvär som många söker psykologhjälp för, både i Linköping och i övriga Sverige. För den som studerar vid Linköpings universitet och av någon anledning behöver söka sidd hos psykolog finns också Studenthälsan, som arbetar med att hjälpa studenter med olika typer av hälsoproblem, både mentala och fysiska.

Nedan kan se ett urval av de psykologer på Mindler som praktiserar i Linköping:

Nedan kan du se några av de psykologer hos Mindler som bor i Linköping