Psykolog i Falköping

Vill du träffa en bra psykolog i Falköping till ett lågt pris? På Mindler kan du välja mellan 300 legitimerade psykologer med lång erfarenhet. Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning och via oss kan du träffa en psykolog i videosamtal för 100 kronor per besök och helt utan väntetid. Ladda ned appen och boka idag.

Psykologsamtal i Falköping

Det kan vara svårt att få samtalsterapi via vårdcentralen. På flera orter i landet finns det inte ens några psykologer i primärvården.

Den som lider av allvarlig psykisk ohälsa (psykoser, självmordstankar etc.) kan visserligen söka sig till psykiatrins jourmottagningar.

Men även mindre akuta besvär kan kräva professionell behandling. Om vårdcentralen inte erbjuder psykoterapi faller då många patienter ”mellan stolarna”. De är för friska för psykiatrin, men för sjuka för att fungera väl i vardagen.

I det läget kan onlineterapi vara ett bra alternativ. I vår app app kan du själv boka en tid och få tala med en legitimerad psykolog inom 24 timmar och detta sker via videosamtal.

Legitimerade psykologer i Falköping-området

Den som behöver träffa en psykolog på sin hemort har tidigare endast haft tre alternativ:

  1. söka remiss till psykolog via vårdcentralen
  2. betala för privat psykoterapi
  3. söka hjälp hos psykiatrin

För att alternativ 1 ska fungera måste vårdcentralen ha anställda och tillgängliga psykologer – något som saknas på många håll i landet.

Alternativ 2 bygger på att patienten själv kan bekosta en behandling som kan bli dyr i slutändan.

Och alternativ 3, psykiatrin, kan bara bli aktuellt om besvären är akuta och/eller mycket allvarliga.

Sedan några år finns dock en fjärde möjlighet: internetterapi via videolänk – 100 kronor per samtal, ingen remiss krävs. Läs mer om hur mindler funkar eller ladda ner Vår app . Du kan använda Mindler oavsett om du bor i Falköping eller någon annanstans i Sverige.

Kognitiv beteendeterapi i Falköping

Våra psykologer arbetar med KBT, en behandlingsform som har starkt vetenskapligt stöd. Tillstånd som brukar svara väl på KBT är bl.a. fobier, lätta till medelsvåra depressioner, ångest och OCD.

KBT fokuserar på hur tankar och beteenden påverkar din hälsa. 

Tillsammans med behandlaren undersöker du vilka antaganden och vanor som får dig att må bättre respektive sämre. Sedan gör ni upp en plan för hur du medvetet kan tänka och agera för att öka ditt välbefinnande. Bor du i Falköping är Mindler den snabbaste vägen till att KBT.