Mindler » Press & Media » Mindler lanserar globalt koncept och rebranding med Save-Our-Souls

Mindler lanserar globalt koncept och rebranding med Save-Our-Souls

Mindler gör nu en total omgörning av varumärket där syftet är att sänka barriärerna för människor att söka hjälp för psykisk ohälsa. Bakom nya Mindler står kreativa byrån Save-Our-Souls.

Mindler är Sveriges största psykologtjänst och har under senaste åren etablerat sig i Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Nu tas ett nytt grepp om varumärket med ny identitet, ny logotyp och nytt kommunikationskoncept som rullas ut på samtliga marknader.

– Vi gick in i projektet med ambitionen att förändra kommunikationen i vår bransch. I vår bransch ser alla ut och agerar som kliniska institutioner, där vi istället vill vara en vårdaktör som sänker trösklarna för människor att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt. Digital vård är en kategori som växer stort, men där alla aktörer uteslutande pratar om sin produkt. Vi ser en stor möjlighet att ta en ledarroll genom att driva den större frågan om att det inte finns något pinsamt, misslyckat eller fel i att söka hjälp för psykisk ohälsa, Amalie Angelskår, CMO på Mindler.

Ambitionen att sänka trösklar kommer till uttryck i kommunikationskonceptet ”Being human is ok”

– Att må psykiskt dåligt är något de flesta av oss upplever någon gång i livet, vilket gör det till en del av att vara människa. Detta är vad Being human is ok handlar om. Det är alltid kul att försöka bryta ny mark i en kategori som saknar en aktör som särskiljer sig från mängden. Tänk att vara den vårdaktör som får människor som av olika anledningar inte söker hjälp – att våga ta steget, Olle Langseth på Save-Our-Souls. Lanseringskampanjer kommer gå ut globalt på Mindlers samtliga marknader. Det blir också en lansering av Mindlers nya logotyp och identitet.

fr.v. Charlotte Nordling (Save-Our-Souls), Sandra Karlsson (Mindler), Jesper Hellzén (Save-Our-Souls), Amalie Angelskår (Mindler), Olle Langseth (Save-Our-Souls) & Clara Uddman (Save-Our-Souls)

– Verklig förändring av ett varumärke handlar sällan enbart om reklam, utan om att skapa en kärna som är  genomgående i varumärkets alla delar. Tillsammans med Mindler har vi tagit fram en ny varumärkesplattform som ligger till grund för allt från logotyp, identitet och tonalitet till  kommunikationskoncept och sociala kanaler. Integrerade rebrandingar av globala varumärken involverar i regel stora arbetsgrupper och ofta till och med flera specialistbyråer. Nya Mindler är resultatet av ett tight samarbete mellan Save-Our-Souls och Mindler, Clara Uddman på Save-Our-Souls.

Press contact

Amalie Angelskår Chief Revenue Officer

amalie.angelskaar@mindler.se Amalies Linkedin