Mindler » Press & Media » Mindler genomför strategiskt förvärv av medtech-bolaget Medified

Mindler genomför strategiskt förvärv av medtech-bolaget Medified

Mindler genomför strategiskt förvärv av medtech-bolaget Medified, en ledande aktör för att mäta och utvärdera behandlingsutfall. Med förvärvet vill man möta den globala efterfrågan på effektiva digitala lösningar inom vården för mental hälsa.

Mindler förvärvar Medified och förstärker därmed teamet med Medifieds team av mjukvaru- och affärsutvecklare om totalt sju personer. Medified kommer att vara en integrerad komponent i Mindlers plattform och möjliggöra ett mer datadrivet tillvägagångssätt för behandlingsplanering, mental hälsobedömning, monitoring och operativt stöd samt utvärdering av behandlingsresultat.

Mindler, en av Europas ledande behandlingsplattformar för psykisk hälsa, tillkännagav idag förvärvet av Medified Solutions Oy, en medtech-startup baserad i Tammerfors, Finland. Medified grundades av läkarstudenter 2019 och har sedan dess utvecklat och kliniskt implementerat en digital programvara för monitoring av mental hälsa.

– På Mindler är data ett högt prioriterat område. I tidiga studier utförda åt våra försäkringsbolagskunder i Nederländerna, kan vi se att våra behandlingar hjälper 80 procent av patienterna till en signifikant bättre mentala hälsa. Sammantaget är vi mycket effektiva när det gäller att behandla patienter med svåra symtom, särskilt depression, ångest och kognitiva problem. Förvärvet av Medified driver vår förmåga att mäta behandlingsresultat ytterligare och tillåter Mindler att ytterligare utforska och få insikter om hur vi kan fullända våra digitala behandlingsprogram för att kunna leverera på Mindlers vision – att göra den mest effektiva behandlingen för psykisk ohälsa, tillgänglig för alla”, säger Krim Talia, VD på Mindler.

– Vårt ambitiösa mål är att stärka världen med bättre mental hälsa och det kräver att vi bygger en digital behandlingsplattform som ger de bästa behandlingsresultaten för mental hälsa per investerad krona, euro eller dollar. I ett samhälle där sjukvårdskostnaderna ökar snabbt, kommer regeringar att behöva investera sin sjukvårdsbudget på de aktörer som kan leverera de bästa behandlingsresultaten som går att köpa för pengar. Mindler är fast beslutna om att vara den aktören inom området för mental hälsa. Psykisk ohälsa är en gigantisk samhällelig utmaning och idag drabbas var fjärde person av psykisk ohälsa någon gång i livet, där det är dubbelt så stor risk för kvinnor som män. Idag förlorar den globala ekonomin mer än 1 triljon US dollar per år på grund av depression och ångest. Därför är behovet av att ta itu med denna utmaning akut, fortsätter Krim.

Medifieds unika datakällor förser vården för mental hälsa med de objektiva data som behövs för mätning av kliniskt validerade behandlingsresultat och skapandet av värdefulla patientfokuserade verktyg, för psykologer att använda i beslut om behandlingsprocesser och i bedömning av patienternas tillfrisknande.

– Hela Medified-teamet är superglada över att bli en del av Mindler-familjen. Dagens tillkännagivande innebär att vi har möjlighet att ta det vi har byggt och lärt oss på Medified för att öka vår inverkan till en helt ny nivå med Mindler, säger Valtteri Korkiakoski, VD för Medified.

– Att lösa globala utmaningar inom mental hälsa kräver ambition och innovation. Tillsammans med Mindler tror jag nu att en förändring av vården är ett steg närmare det målet, fortsätter han.

Om Mindler

Mindler är en digital vårdgivare inom psykisk hälsa. Mindler ger tillgång till snabb och effektiv behandling genom en app, där patienter kan boka videosamtal med psykologer. Behandlingsmodellen, blended treatment, är en kombination av 25 minuter långa videosamtal med psykologer och digitala självhjälpsprogram (IKBT-program), som finns tillgängliga i appen. Programmen består av övningar som gör att patienten kan fortsätta sin behandling utanför samtalen och de kan antingen genomföras självständigt eller med stöd av en psykolog. Mindler grundades i Sverige 2018 av två psykologer, Rickard Färdig och Johannes Hatem, samt läkaren/entreprenören Rickard Lagerqvist och är för närvarande verksamt i Sverige, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Press contact

Amalie Angelskår Chief Revenue Officer

amalie.angelskaar@mindler.se Amalies Linkedin