Söker du psykolog i Malmö?

I Malmö finns uppskattningsvis ett hundratal yrkesverksamma psykologer, många av dem är utbildade grannstaden Lund. Om du vill träffa en psykolog digitalt via videosamtal eller chatt kan du göra det via oss på Mindler, oavsett var du bor någonstans i Sverige.

  • Chatt och videosamtal
  • Vanlig patient avgift eller Frikort
  • Inga väntetider och ingen remiss krävs

Hitta psykolog i Malmö

Söker du en psykolog i Malmö behöver du inte söka länge, i relation till sitt invånarantal finns ett relativt stort antal yrkesaktiva psykologer i staden.

Ett drygt sextiotal legitimerade psykologer i Malmö finns listade på nätet via sina egna hemsidor. Ett femtiotal av de psykologer som arbetar i Malmö är dessutom anslutna till Sveriges psykologförbund via lokalföreningen Psykologföreningen i Malmö. Men i Malmö finns fler yrkesverksamma psykologer än så då inte alla aktivt praktiserande psykologer är medlemmar i Sveriges psykologförbund.

I Malmö stad arbetar psykologer inom ett flertal olika arbetsfält, däribland elevhälsa, förskola, psykologteam och Habiliteringen i Malmö stad. I Malmö finns flera privatpraktiserande psykologer som tar emot i centrum, men i flera olika stadsdelar, däribland Bellevue, Fosie, Fridhem, Rosengård och Bunkeflo, finns också möjlighet att träffa psykolog via privata och landstingsanslutna mottagningar.

Utbildad psykolog i Malmö

I Malmö finns ingen psykologutbildning men den intilliggande studentstaden Lund erbjuder psykologutbildning, en femårig utbildning som omfattar totalt 300 högskolepoäng. Varje år antas ett i runda slängar ett hundratal studenter till psykologprogrammet vid universitetet i Lund. Psykologyrket är populärt och söktrycket på psykologutbildningen i Lund är hårt, under hösten 2017 sökte 3 910 personer de 110 utbildningsplatserna.

Vanliga arbetsområden för psykologer utbildade i Lund är barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Cirka en tredjedel av psykologerna i Skåne driver eget företag och har privat mottagning i Malmö, Lund och intilliggande orter i Skåne.

Psykologisk forskning i Skåne

På institutionen för psykologi vid lunds universitet pågår en mängd olika forskningsprojekt, bland annat inom områdena kognition, klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi och personlighets- och socialpsykologi. Vid Lunds universitet finns också ett antal forskningsnätverk kopplade till psykologi, bland annat ett nätverk för idrotts- och motionspsykologi och ett för forskning kring prestation under stress.

Legitimerad psykolog i Malmö

Efter genomförd utbildning krävs ett års praktisk tjänstgöring som måste ske under handledning innan man får kan ansöka efter att ta psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Efter det är man officiellt en legitimerad psykolog. Socialstyrelsen utfärdar alla landets psykologlegitimationer, även för psykologer i Skåne.

Psykologbristen i Malmö

I början av 2016 publicerades en kartläggning som Sveriges Psykologförbund gjort av psykologbristen i landet.  Kartläggningen visade att 37 procent av Skånes vårdcentraler då uppgett att de varken hade en psykolog anställd eller något vårdavtal med en privatpraktiserande psykolog i Skåneregionen.

Mindler psykolog i Malmö

Vare sig du vill träffa en psykolog i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du använda Mindler. Hos oss finns över 300 legitimerade psykologer. Alla är legitimerade och du kan boka en av dem var nånstans du än befinner dig. Allt du behöver är internetuppkoppling samt en mobil eller surfplatta. Det kostar alltid 100 kronor och är gratis med frikort. Du slipper allt krångel med remisser utan det är bara att ladda hem appen och boka. Skippa vårdköerna. Sök hjälp redan idag! Vi erbjuder online terapi sju dagar i veckan.

Nedan kan du läsa mer om några av våra psykologer som bor i Malmö