Onlineföreläsning om förlossningsdepression

Vill du lära dig mer om förlossningsdepression? Den 1a November kommer vår expertpsykolog inom ämnet: Kaisa Hope att hålla ett webinar inom ämnet. Föreläsningen kommer att hållas på Facebook. Du hittar det under event på vår facebooksida: