Mindler en ny tjänst mot psykisk ohälsa

Mindler är en ny tjänst mot psykisk ohälsa

Mindler är Sveriges första renodlade eHälsotjänst mot psykisk ohälsa, som finansieras av Landstinget, alltså vanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. Nu kan alla som behöver träffa psykolog, enkelt, smidigt och utan väntetider.

Att träffa en psykolog behöver inte vara dramatiskt!

 

Mindler vill göra det odramatiskt att få hjälp vid psykisk ohälsa, något som borde vara lika självklart som att en patient får snabb hjälp vid t ex hjärtproblem. Psykisk ohälsa innebär ett oerhört lidande för patienten, med en sänkt livskvalitet som följd, men om hjälp kommer in tidigt så behöver inte konsekvenserna bli så stora. Idag vet vi att många väntar länge med att söka professionell behandling vid t ex depression, ofta upp till 6 månader vilket innebär att sjukdomen bli värre, svårare att behandla samt skapat konsekvenser, både socialt, ekonomiskt och kroppsligt. Med snabb hjälp lindras symptomen tidigt och vägen tillbaka till en bra livskvalitet kortas ner väsentligt. Alla psykologer hos mindler är legitimerade KBT psykologer och har lång erfarenhet att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Att träffa en psykolog med mindler är enkelt.

Att använda Mindler är enkelt

 

Tillgänglighet och enkelhet är vårt Mantra. Med Mindler kan du träffa en psykolog online redan idag. Allt du behöver göra är att: ladda ner appen och boka en tid som passar dig.
Patientavgiften är 250kr och frikort gäller eftersom vi är kopplade till landstinget.
Välkommen till Mindler!
När du bokar med Mindler får du träffa en legitimerad psykolog inom 24 timmar.