Mindler » Press & Media » Blödande psykologapp gräver efter brittiskt guld

Blödande psykologapp gräver efter brittiskt guld

Svenska Mindlers verksamhet i Storbritannien spelar en allt viktigare roll i bolagets arbete för att minska förlusten. Under november var Mindler för första gången lönsamma på den brittiska marknaden, som väntas utgöra en femtedel av total omsättning 2024.

Under 2022 ökade Mindlers omsättning med nästan 40 procent, till 188 miljoner kronor. Rörelseförlusten rusade samtidigt iväg till 196 Mkr, och bolaget tvingades bland annat till personalneddragningar och en avveckling av verksamheten i Frankrike. Mindler, som startade 2018, erbjuder psykologisk vård online. ”De första åren hade Mindler 'hyper growth' där man växte snabbt både på omsättningssidan och naturligtvis även på kostnadssidan. Under 2022 och 2023 har man fortfarande växt fint, men också omstrukturerat bolaget och anpassat kostnaderna så att de ska vara i relation till omsättningen vi har. Nu jobbar vi med den långsiktiga tillväxten”, säger Erica Larson, som i september tillträdde som ny vd. Under sina första månader har Erica Larsson arbetat med att staka ut riktningen för Mindler, där den brittiska marknaden blir allt viktigare. ”En stor fördel i det brittiska sjukvårdssystemet är att man ser digital vård som en självklarhet, och har ersättningsmodeller som inte förändrar sig mellan år eller mellan styren. Mindler erbjuder brittiska barn och unga både digitala verktyg och psykologkontakt, via avtal med statliga NHS. Under 2023 står Storbritannien för drygt 13 procent av Mindlers totala omsättning, en siffra som väntas stiga till 20 procent 2024. I november nådde den brittiska verksamheten lönsamhet. ”Det kommer att gå uppåt från här, vilket naturligtvis är otroligt viktigt för oss. I Storbritannien har vi möjlighet att växa snabbare än i Sverige, eftersom det är en större marknad.

Verksamheten i Nederländerna har slimmats

Mindler erbjuder psykologisk vård online, genom samarbete med sjukvårdssystem, företagshälsovård och försäkringsbolag. Bolaget grundades av läkaren Rickard Lagerqvist och psykologerna Rickard Färdig och Johannes Hatem. I år har alla tre lämnat sina roller i bolaget. Största ägare i Mindler är svenska riskkapitalfonden Luminar Ventures, franska Ventech Capital, Schibsted Tillväxtmedier och Back in Black Capital där familjen Lundin är delägare. Mindler finns på fyra marknader: Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Danmark. Mindler har nyligen slimmat och gjort om organisationen i Nederländerna där man framöver ska fokusera på att leverera vård via försäkringsbolag.

Mindler väntas i år nå en omsättning på 22 miljoner euro, cirka 250 Mkr. Erica Larson vill i övrigt inte uppge några detaljer om bolagets nya finansiella mål. ”Vi kommer att fortsätta växa ungefär som gjort hittills, på ett hållbart sätt. Jag vill inte dela specifika siffror men vi ser att vi arbetar i en bransch där behovet för det vi gör tyvärr inte minskar, vi ser stigande tal vad gäller psykisk ohälsa.” Hur bråttom är det att vända till svarta siffror? ”Vi har en stabil bas av ägare med ett stort engagemang, och taktar på i ett tempo som är avstämt med våra ägare. Jag känner en väldigt stor trygghet i det, vi har ingen brådska i vår omställning.” Finns det behov av och möjlighet att ta in mer kapital? ”Det är inte aktuellt just nu, men beroende på vilken strategi vi väljer framåt så kan det bli det och i sådana fall måste den typen av diskussioner föras.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel träffade Mindler i Storbritannien.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel träffade nyligen Erica Larsson vid ett frukostmöte i Storbritannien. ”Det var en jättespännande diskussion med många aha- upplevelser för samtliga runt bordet”, säger Erica Larsson. Med vid mötet var också Fredrik Alfer, chef vid infrastrukturdepartementet, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, ambassadör Stefan Gullgren, hovets Isabella Törngren och statsekreterare Håkan Jevrell. Foto: Christine Olsson /TT

På den svenska marknaden påverkas Mindlers tillväxtmöjligheter av förändringar i ersättningsmodellen. När Region Stockholm under våren sänkte ersättningen rejält flyttade Mindler sin bas till Region Sörmland. ”Det är inte önskvärt för någon organisation att behöva flytta mellan regioner. Vi önskar en förflyttning mot nationell styrning av primärvården, vi tror att det skulle gagna både individen och samhället oerhört mycket.” Den sänkta ersättningen har lett till nya krav på hur många besök Mindlers psykologer gör. De uppgifter som Psykologtidningen publicerade i början av november om att psykologers samtalstid kortats och ersättningen sänkts, stämmer dock inte enligt Erica Larson. ”Däremot har vi behövt anpassa kraven på antal besök våra psykologer gör i takt med att regionerna har sänkt ersättningarna för den vård vi levererar. Det är en nödvändighet för att vi ska få verksamheten att gå ihop.”