Testa om det är dags att träffa en psykolog

Här är ett test där du kan se om det är dags att träffa en psykolog.

Klicka här, för att komma till bokningssidan för samtliga psykologer på Mindler.

OBS! Detta test ska inte ses som några absoluta rekommendationer eller riktlinjer, utan är endast en ungefärlig vägledning. När du söker hjälp hos Mindler görs alltid en individuell bedömning om det finns ett behandlingsbehov. 

Jag har under en längre tid känt att jag inte lever det liv jag önskar leva.

Jag begränsar mig och mitt liv på grund av rädslor eller tvivel.

Jag upplever att jag ofta fastnar i ogynnsamma tankemönster eller beteendemönster.

Jag orkar eller klarar inte att genomföra saker som jag vill eller måste göra.

Jag märker att mitt mående negativt påverkar mina nära relationer.

Jag har sökt hjälp och stöd från min omgivning men kommer inte vidare på egen hand.

Jag upplever att mitt mående får negativa konsekvenser i min vardag.

Jag har fysiska symtom som inte har någon medicinsk förklaring och som inte kan behandlas av läkare.

Jag märker att mitt mående negativt påverkar min förmåga att utföra mitt arbete/mina studier eller påverkar min kapacitet något annat viktigt avseende.