Testa om det är dags att träffa en psykolog

Här är ett test där du kan se om det är dags att träffa en psykolog.

Klicka här, för att komma till bokningssidan för samtliga psykologer på Mindler.

OBS! Detta test ska inte ses som några absoluta krav eller riktlinjer, utan är endast en ungefärlig vägledning. När du söker hjälp hos Mindler görs alltid en individuell bedömning om det finns ett behandlingsbehov. 

Är du osäker på om du ska träffa en psykolog gör du klokast i att boka tid för ett bedömningssamtal.

Jag har under en längre tid känt att jag inte lever det liv jag önskar leva

Jag begränsar mig och mitt liv på grund av rädslor eller tvivel

Jag upplever att jag ofta fastnar i ogynsamma tankemönster eller beteendemönster

Jag orkar eller klarar inte att ta genomföra saker som jag vill eller måste göra

Jag märker att mitt mående negativt påverkar mina nära relationer

Jag har sökt hjälp och stöd från min omgivning men kommer inte vidare på egen hand

Jag upplever att mitt mående får negativa konsekvenser i min vardag

Jag har fysiska symtom som inte har någon medicinsk förklaring och som inte kan behandlas av en vanlig läkare.

Jag märker att mitt mående negativt påverkar min förmåga att utföra mitt arbete/mina studier eller påverkar min kapacitet i annat viktigt avseende

Ditt resultat ser du längst ned på sidan.