Remittera till Mindler idag

Vill du få tillgång till 250 psykologer hos din vårdenhet? Kontakta oss på info@mindler.se för att anmäla intresse.

Sveriges största digitala psykologmottagning

Mindler är en digital psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer, med nationell täckning i Sverige. Bolagets grundare har avstamp i en klinisk verklighet samt gedigen erfarenhet av e-hälsa. Mindler är Sveriges ledande digitala vårdgivare inom psykisk hälsa vilket över 375 000 genomförda psykologsamtal är ett kvitto på.


Hur?

Mindler erbjuder preventiv såväl som reaktiv behandling främst med KBT, men även MI, ACT och stödjande samtal kan genomföras, dessutom på drygt 20 olika språk.

Varför?

Mindler hjälper vårdenheter som har brist på legitimerade psykologer att kunna erbjuda adekvat psykologisk intervention när det behövs. Utan långa väntetider.

Vad?

Vi behandlar allt från depression, ångest, stress och sömnproblem till relationsproblem, kronisk smärta, IBS m.m.

Fördelar?

Med Mindler kan man erbjuda patienter adekvat psykologhjälp för mängder av diagnoser inom 24 timmar. Optimal lösning för att integrera i egna kundlösningar (app) och program.

När?

Hög psykologisk expertis i kombination med teknisk innovation gör det möjligt för Mindler att behandla patienter inom 24 timmar.

Hur får er vårdenhet 250 psykologer?

Genom ett samarbete med Mindler får din vårdenhet tillgång till Sveriges största nätverk av legitimerade psykologer vilket gör ert vårderbjudande starkare. Börja remittera till Mindler idag!