Remittera till Mindler idag?

Mindler är en digital psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer i vårt team med nationell täckning i Sverige. Bolagets grundare har med avstamp i en klinisk verklighet samt gedigen erfarenhet av eHälsa. Mindler är Sveriges ledande digitala vårdgivare inom psykisk hälsa vilket över 100 000 genomförda psykologsamtal är ett kvitto på.

Fyll i formuläret för att anmäla intresse för att få tillgång till 250 psykologer hos din vårdenhet

Hur?

Mindler erbjuder preventiv såväl som reaktiv behandling främst med KBT, men även MI, ACT och stödjande samtal/chat kan genomföras, dessutom på drygt 20 olika språk.

Vad?

Vi behandlar allt från Depression, Ångest, Stress, Sömnstörning, Relationsproblem, till Kronisk smärta, IBS m.m.

När?

Hög psykologisk expertis i kombination med teknisk innovation gör det möjligt för Mindler att behandla patienter inom 24 timmar.

Varför?

Mindler hjälper vårdenheter som har brist på leg.psykologer att kunna erbjuda adekvat psykologisk intervention när det behövs. Utan långa väntetider.

Fördelar?

Med Mindler kan man erbjuda patienter adekvat psykologhjälp för mängder av diagnoser inom 24 timmar. Optimal lösning för att integrera i egna kundlösningar (App) och program.

Hur får er vårdenhet 250 psykologer?

Med ett samarbete med Mindler får din vårdenhet tillgång till Sveriges största nätverk av leg. Psykologer vilket gör ert vårderbjudande starkare. Börja remittera till Mindler idag!