Den onda cirkeln – en förklaringsmodell över hur en depression kan fungera

Vad är en depression?

Depression är en mycket vanlig folksjukdom och en av de största anledningarna till sjukskrivning. Depression kännetecknas av nedstämdhet men gränsen mellan vanlig nedstämdhet och verklig depression är något som är flytande. I den här artikeln förklarar vi vad en depression är, hur den kan fungera samt hur Mindler kan vara en väg ur den.

Alla kan drabbas av en depression

Alla kan någon gång i livet drabbas av depression och nedstämdhet. Det kan bero på en svår livshändelse som ett dödsfall eller en skilsmässa och det kan vara ett resultat av hög stress på jobbet eller privat. De flesta har ett hum om vad depression är; man blir ledsen, självkritisk, trött och känner en hopplöshet inför framtiden. Många drar sig undan socialt och spenderar mycket tid hemma i ensamhet. Depression kan vara lindrig och gå över av sig själv eller vara så svår att du behöver uppsöka professionell hjälp.

En förklaringsmodell av hur en depression kan fungera

Här är en förklaringsmodell av hur en depression kan fungera som vi har valt att döpa till den onda cirkeln:

  1. Känslor som: nedstämdhet och trötthet.

Leder till…

  1. Tankar som: “Det är ingen idé att hitta på något.” “Det är för jobbigt.” “Det kommer ändå inte bli roligt.” “Allt är meningslöst.”

Leder till…

  1. Beteenden som: att stanna hemma, grubbla, ligga i sängen och att undvika aktiviteter och sociala sammanhang.

Leder till…

  1. En tillvaro med: mindre positiv stimulans och en tråkigare och mer händelselös vardag. De negativa tankarna blir bekräftade.

Leder till…

  1. Mer trötthet, nedstämdhet och negativa tankar.

Och cirkeln är sluten…

Mindler kan vara första steget i att bryta denna onda cirkel

Om denna cirkel inte bryts kan försämring ske fort vilket är anledningen till att tidiga insatser är oerhört viktigt. Att t ex boka en tid till psykolog upplevs ofta konstruktivt, bara handlingen, att ta itu med sin situation har positiva effekter på måendet och blir startskottet på vägen tillbaka mot en bättre hälsa.

För många människor som drabbas går en depression över av sig själv men det kan vara en oerhört svår period. Därför är det viktigt att be om hjälp, både för att underlätta samt förkorta sjukdomsperioden men även för att se till att den inte förvärras. Många människor som drabbas struntar i att söka hjälp eftersom det känns besvärligt att ta tag i situationen. Detta vill vi på Mindler ändra på genom att sänka trösklarna för psykologhjälp. Vår vision är att minska de fysiska, psykiska och ekonomiska hindren som många upplever när de vill träffa en psykolog. Med Mindler behöver du varken ta dig till en mottagning eller krångla med remisser hos din vårdcentral. Det är bara att ladda hem appen, boka ett besök och träffa en psykolog direkt ifrån ditt vardagsrum. Tjänsten är landstingsberättigad och kostar därför alltid 100 kronor om du inte har frikort, då är det gratis.

Vänta inte med att söka hjälp utan behandla din depression redan idag med Mindler.

www.mindler.se