Victoria Trepp
  Victoria Trepp är legitimerad psykolog sedan 2012 . Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin i Stockholm med KBT-behandling av tvångssyndrom, ångestproblematik, specifika fobier och depressioner. Victoria har även gedigen erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och förståelse för hur svårigheter kopplade till olika neuropsykiatriska diagnoser kan te sig i vardagen. De senaste åren har Victoria haft en ledarskapsfunktion i ett tvärprofessionellt team för könsidentitetsutredningar och har läst sexologi på deltid. Hon är HBTQ-diplomerad av Stockholms Läns Landsting och tar sig gärna an samtal kring sex och samlevnad, något hon tror kan vara enklare att samtala om via videolänk.
  Victoria är influerad av ACT och Motiverande samtal och avgör i varje enskilt ärende vad som lämpar sig bäst för patienten i fråga. Hon lägger stor vikt vid att skapa en trygg allians med sina patienter, för att sedan tillsammans med patienten skapa mål för behandlingen. Av erfarenhet vet hon att lyhördhet och gott samarbete med patienten gör det lättare att nå målen.
  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Specialist psykiatri
  legitimerad psykolog sedan
  2011
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska och engelska
  Bor i:
  Stockholm