Per Mark

  Per Mark är legitimerad Psykolog och driver en mottagning i Göteborg. Han har Lång erfarenhet av primärvård och specialistpsykiatri.

  Per arbetar bland annat med
  – Ångest
  – Nedstämdhet och depression
  – Stressrelaterad ohälsa
  – Sömnproblematik
  – Självkänsla och självförtroende
  – Arbetsrelaterad ohälsa

  Så här beskriver Per sitt arbetssätt:

  “För att du ska känna dig hjälpt av samtalen är det viktigt att vårt samarbete fungerar väl. Därför anpassas behandlingen efter dina behov mer än genom en färdig modell. Under behandlingen kommer vi dels att fokusera på strategier för att hantera det som är svårt och dels på att försöka förstå hur det kommer sig att problemet/symptomen har uppkommit.”

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Specialist psykiatri
  legitimerad psykolog sedan
  2013
  Tar emot patienter på följande språk

  engelska, svenska

  Bor i:
  Göteborg