Mio Lind
  Mio Lind är legitimerad psykolog med breda erfarenheter av klinisk psykologi. Han kommer närmast från psykiatrin, var han arbetade med att utreda, bedöma och behandla måttlig till svår psykisk ohälsa. Dessförinnan har han, bland annat på en vårdcentral, främst jobbat med problematik på motsvarande primärvårdsnivå, det vill säga med milda till måttliga besvär. Mio upplever att hans kombinerade erfarenheter medfört en trygghet och säkerhet i att bedöma och behandla de flesta typer av psykiska besvär, detta med KBT som grund.
  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro, Missbruk/beroende
  Behandlar genom
  KBT, DBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Specialist psykiatri
  legitimerad psykolog sedan
  2015
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska
  Bor i:
  Stockholm