Metti Sanharib
  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Social ångest/social fobi, Sömnstörning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Specialist psykiatri
  legitimerad psykolog sedan
  2019
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, Engelska, Arabiska
  Bor i:

  Stockholm