Marielle Myrgren Lindholm 

  Marielle har arbetat som psykolog sen 2004 och har lång erfarenhet av att arbeta med psykologisk bedömning och behandling (KBT, IPT, PDT) inom primärvården.  Marielle har kunskap och vana av att behandla nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress och utmattning. Hon arbetar också med självförtroendeträning samt med krishantering och stödjande samtal vid oväntade, smärtsamma händelser.

   

  Marielle har ett stort engagemang för att hjälpa människor med olika typer av psykisk ohälsa. Fokus i behandlingen är ofta att hitta friskfaktorer, det som fungerar i livet, samt att hitta nya förhållningssätt och strategier för det som är jobbigt och behöver utvecklas/förändas. Ofta resulterar den psykologiska behandlingen i ökad tillit till sig själv och sin egen förmåga. Marielle arbetar nu på en vårdcentral samt i egen verksamhet där hon arbetar med behandling, rådgivning och coaching.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Primärvård, Organisations psykologi
  legitimerad psykolog sedan
  2005
  Tar emot patienter på följande språk

  Svenska

  Bor i:
  Göteborg