Malin Krook

    Malin är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykologisk behandling och rådgivning för oro, ångest, nedstämdhet och stress inom primärvård och företagshälsovård. Idag driver hon egen verksamhet med inriktning mot idrott, miljö och hälsa.

    Malin har ett stort intresse för människans relation till sig själv och sin omgivning. Hon är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), compassionfokuserad terapi (CFT) och yoga för psykologisk behandling. Utöver Mindler arbetar hon med handledning och föreläser i kurser om idrottspsykologi och hållbarhetsfrågor.

    Min drivkraft i psykologyrket är att få hjälpa till att utforska hjälpsamma strategier för att hantera utmaningar i livet. Belöningen är stor när någon får nya insikter om sig själv och sin förmåga.

    Malin anser att en stor möjlighet med digitalt arbete är tillgängligheten som kan vara ett första steg till att sortera sina tankar och känslor och få råd om hur man kan ta sig vidare.

    Arbetar helst med diagnoser som:
    Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Ångest/oro
    Behandlar genom
    KBT, Stödjande samtal
    Tidigare arbetslivserfarenhet
    Privat mottagning, Primärvård, Elevhälsan
    legitimerad psykolog sedan
    2015
    Tar emot patienter på följande språk
    Svenska, engelska
    Bor i:

    Åre