Malin Krook

  Malin är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykologisk behandling och rådgivning för oro, ångest, nedstämdhet och stress inom primärvård och företagshälsovård. Idag driver hon egen verksamhet med inriktning mot idrott, miljö och hälsa.

  Malin har ett stort intresse för människans relation till sig själv och sin omgivning. Hon är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), compassionfokuserad terapi (CFT) och yoga för psykologisk behandling. Utöver Mindler arbetar hon med handledning och föreläser i kurser om idrottspsykologi och hållbarhetsfrågor.

  Min drivkraft i psykologyrket är att få hjälpa till att utforska hjälpsamma strategier för att hantera utmaningar i livet. Belöningen är stor när någon får nya insikter om sig själv och sin förmåga.

  Malin anser att en stor möjlighet med digitalt arbete är tillgängligheten som kan vara ett första steg till att sortera sina tankar och känslor och få råd om hur man kan ta sig vidare.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Elevhälsan
  legitimerad psykolog sedan
  2015
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska
  Bor i:

  Åre