Linnea Sidbrant

  Linnea Sidbrant är legitimerad psykolog sedan 2018. Utöver arbetet på Mindler arbetar hon på vårdcentral sedan några år tillbaka. Där träffar Linnea en bred patientgrupp med olika former av ångest, depression, utmattningsrelaterade besvär, sömnproblem, livskriser med mera. Att få träffa människor mitt i livet och hjälpa dem vidare är något Linnea trivs väldigt bra med. Linneas önskemål är att patienten ska få ett varmt bemötande och snabbt uppleva en förändring i positiv riktning. Linnea har föreläst om ett av sina favoritområden vilket är “oro”. Vi kan alla oroa oss mer eller mindre i perioder, vilket är helt normalt. Dock kan många uppleva att oron, om den blir allt för omfattande, hindrar dem från att njuta av vardagen eller i värsta fall hindrar dem från att fatta viktiga beslut. Här hjälper Linnea gärna till!

  Linnea är influerad av KBT, ACT, Motiverande samtal, affektfokuserad terapi samt CFT.

  Linnea har utöver psykologprogrammet läst klinisk sexologi. Hon har dessutom arbetat på Drottning Silivias barnsjukhus, anorexi- och bulimi slutenvård samt på Ågrenska som är ett centrum för ungdomar med sällsynta diagnoser.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Kronisk smärta, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård
  legitimerad psykolog sedan
  2018
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska och norska
  Bor i:
  Göteborg