Kristoffer Säfström

  Jag heter Kristoffer Säfström och är legitimerad psykolog. Jag har tidigare erfarenhet inom företagshälsovård och psykologiskt behandlingsarbete med på en privat mottagning med inriktning på beteendepsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT).  Jag träffar oftast personer som haft utmaning med utmattning/stress, ångest/oro samt depression och nedstämdhet. Jag arbetar även med fobier, panikångest, social ångest, hälsoångest, sömnstörning, enklare tvångssyndrom (OCD) samt möter människor med livsproblem såsom relationssvårigheter eller sorg etc. För mig är det viktigt att du och jag har en god allians – ett bra samarbete där vi båda jobbar för att göra din situation så bra som möjligt. Den grund jag står på och metod jag använder mig av är kognitiv beteendeterapi (KBT). För mig är det viktigt att det vi gör i terapirummet har evidens. KBT är en bred och vetenskapligt stabil terapimetod som hjälper för alla typer av psykisk ohälsa. I KBT fokuserar vi mycket på här och nu. Vi kommer prata en del kring dina tankar, känslor och beteenden. KBT är en terapiform där du är aktivt deltagande. Tillsammans arbetar du och jag ihop för att lösa dina utmaningar.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Organisations psykologi, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  2015
  Tar emot patienter på följande språk
  svenska
  Bor i

  Göteborg