Jörgen Frithiof

  Jag heter Jörgen Frithiof och jag är nu inne på mitt femtonde år som verksam psykolog. Under dessa år har jag haft förmånen att få arbeta med unga och gamla, med individer och grupper, med chefer och anställda, med hälsa och ohälsa, och allt detta i olika roller som psykolog och som chef på olika nivåer, och tänker att jag verkligen vill tillvarata min breda referens- och kunskapsbas in i ett eget företag och ett samarbete med Mindler, för att få fortsätta att göra det som en gång fick mig in på psykologbanan, viljan att få hjälpa människor. Att nu få möjligheten att arbeta digitalt tillsammans med Mindler skapar en fantastisk möjlighet till den typ av flexibla tillvaro vi behöver idag, både som klient och behandlare.

  Mina specialintressen är kris och krisreaktioner, stress/utmattning och fobier och stöd till chefer.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Stress/utmattning, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Elevhälsan, Företagshälsa
  legitimerad psykolog sedan
  2005
  Tar emot patienter på följande språk

  engelska, svenska

  Bor i:

  Psykolog i Skurup