Johanna Lindegaard
  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Specialist psykiatri, Elevhälsan
  legitimerad psykolog sedan
  2017
  Tar emot patienter på följande språk

  Svenska