Jan-Paul Ratajczak

  Jan-Paul har arbetat som psykolog inom primärvården och habiliteringen, är inom kort färdigutbildad psykoterapeut inom kognitiv beteende terapi (KBT) och driver enskild firma. Han har gärna samtalsbehandling på svenska, engelska eller polska. 

  Utöver individuellt patientarbete har Jan-Paul erfarenhet av att ha hållit grupputbildningar. Är van att arbeta med KBT för depression, utmattning/stress, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, social fobi, specifika fobier, sorg- och krisreaktion, tvångssyndrom, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och neuropsykiatrisk problematik. 

  Det bästa med att arbeta som psykolog är att möta människor i deras livssituation, hitta utmaningar och alternativa vägar, samt att kunna erbjuda evidensbaserad behandling.

  Är utbildad inom medling och konflikthantering, familje/parterapi och schema terapi (ST). Praktiserar mindfulness och är intresserad av compassion fokuserad terapi (CFT) behandling och acceptance and comitment therapy (ACT).

  Arbetar helst med diagnoser som:

  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro

  Behandlar genom
  KBT, DBT, Motiverande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet

  Privat mottagning, Primärvård, Annat

  legitimerad psykolog sedan
  2012
  Tar emot patienter på följande språk

  Polska, engelska, svenska

  Bor i:
  Stockholm