Felicia Sundberg

  Felicia Sundberg

  Felicia är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att jobba inom elevhälsan. Felicias primära arbetsuppgifter har tidigare varit att göra utredningar med begåvningsfrågeställning samt att handleda.

  Felicia utbildade sig till psykolog med anledning av att hon har ett genuint intresse för mänskliga beteenden. Felicia upplever att det känns oerhört meningsfullt att vägleda och hjälpa människor i ett förändringsarbete. Felicia hjälper dig gärna med livsstilsförändringar, fobier/rädslor,  ångest/oro, tvångstankar samt relations- och familjrelaterad problematik.

  Felicia anser att det finns många fördelar med digital vård, så som ökad flexibilitet och tillgänglighet. Mindler skapar förutsättningar för att fler människor ska ha möjlighet

  att få en psykologkontakt.

  Felicia talar svenska och engelska.
  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Social ångest/social fobi, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro, Missbruk/beroende
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Elevhälsan
  legitimerad psykolog sedan
  2016
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska