Eric Alderhorn

  Eric är psykolog sedan 2009 och har gedigen erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi. Han har huvudsakligen jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering, som innefattar utredande, coachande och stöttande insatser mot arbete. Den vanligaste problematiken han där jobbat med är utmattning, då i olika kombinationer av stress, ångest, oro, sömnstörningar, uppskjutande (prokrastinering) och depressivitet. Hans erfarenheten av hur vår personlighet, neuropsykiatriska funktionsvariationer och personlighetsstörningar påverkar vårt arbets- och vardagsliv är omfattande. Han drivs av en nyfikenhet av hur vi människor påverkas i interaktionen med den miljö vi vistas i och de system vi verkar i.

  Sedan 2018 jobbar Eric uteslutande i egen firma, regrowth.se, med huvudsakliga uppdrag inom primärvård, företagshälsovård och arbetslivstjänster. Vanligaste uppdragen är behandling för stress, oro/ångest, utmattning och sömnproblematik. Andra vanliga uppdrag är konflikthantering, handledning och konsultation, arbetsförmågeutredningar/-bedömningar, medarbetar- och chefscoachning samt föreläsning. Han har själv flerårig erfarenhet som chef i både offentlig och privat sektor.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Stress/utmattning, Sömnstörning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Organisations psykologi, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  2010
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska