Christina Bergmark Hall

  Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och leg. psykoterapeut i KBT. Hon har mer än 17 års klinisk praktik och handledning bakom sig från psykiatri, rehabilitering och primärvård. De senaste två åren har hon lett projketet ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” i Region Skåne, där hon bl.a. utbildat flera hundra läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner i mycket uppskattade utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa. Christina är även sakkunnig vid Socialstyrelsen, är ledamot i nationella primärvårdsrådet samt  en flitig debattör i frågor som rör evidensbaserad behandling vid psykisk ohälsa. Hon delar i dagsläget sin tid mellan att vara studierektor på ett privatdrivet psykoterapi- och utbildningsinstitut, att undervisa och bedriva egen psykoterapeutisk verksamhet.
  Christina är knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. 2018 publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Kronisk smärta, Panikångest/panikattacker, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Primärvård, Specialist psykiatri
  legitimerad psykolog sedan
  2000
  Tar emot patienter på följande språk

  Engelska, svenska

  Bor i:
  Psykolog i Lund