Carina Cedermark
  Arbetar helst med diagnoser som:
  Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Specialist psykiatri, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  2007
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, spanska, engelska