Anna Lindgren

  Anna Lindgren

  Anna Lindgren har lång erfarenhet, har varit legitimerad psykolog sedan 1995. Hon har arbetat mycket med relationsproblem, stress relaterad ohälsa, utmattning och arbetslivsinriktad rehabilitering inom företagshälsovård och på arbetsförmedlingen. Har mycket kunskaper om rehabilitering och sjukskrivning. Anna har även arbetat på vårdcentral och inom psykiatrin. Anna intresserar sej mycket för sambandet kropp och själ. Dvs hur känslor påverkar kroppen. Och tvärtom. Har därför även läst till yogalärare och studerat akupressur (kinesisk medicin). Smärtproblematik är ett område du gärna kan prata med Anna om.
  Anna har också mycket kunskaper om HSP, högkänslighet. Är högkänslig själv och mycket kunnig inom vilka riskfaktorer detta innebär vad gäller stress/utmattning men också vilken supertalang HSP innebär om man lär sej använda fördelarna med personligheten.
  Arbetar helst med diagnoser som:
  Kronisk smärta, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Primärvård, Specialist psykiatri, Organisations psykologi, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  1995
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska
  Bor i

  Göteborg