Anna Karin Gleeson

  Anna Karin är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, barn och familjer. Hon har arbetat inom sjukvården (neurologkliniken, barnkliniken, rehabiliteringskliniken), barnpsykiatrin, primärvården och skola.

  Anna Karin har lång erfarenhet av att arbeta med lindrig/måttlig ångestproblematik, depression, stressproblematik, sorg och relationsproblematik samt har ett särskilt intresse för neuropsykologi (relationen mellan beteende och hjärnans funktion). Som psykolog vill hon stödja individen till att utvecklas, problemlösa tillsammans samt hitta hjälpsamma förhållningssätt och strategier. Anna Karin har ett stort intresse för tidiga interventioner och att förebygga psykisk ohälsa.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Primärvård, Elevhälsan
  legitimerad psykolog sedan
  2008
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, Engelska
  Bor i:
  Melbourne, Australien