Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Yuki Wang har arbetat som psykolog inom psykiatrin där hon behandlat personer med ätstörningar, samt inom primärvården där hon har arbetat bl.a. med stress/utmattning, ångest, oro och relationsproblem.

Yuki arbetar utifrån metoden KBT (Kognitiv beteendeterapi), en behandlingsform där fokus ligger på samspelet mellan ens tankar, känslor, beteenden och fysiologi.

Yuki brinner lite extra för att hjälpa dig som har höga krav på dig själv, har mycket självkritik och/eller har dålig självkänsla, oavsett om dessa leder till problem med mat, stress, ångest eller någonting annat.