Har kompetens inom: ADHD, Ångest, Fobier, OCD, Panikångest, Social fobi

Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Victoria är Chefspsykolog hos Mindler

Victoria Trepp är legitimerad psykolog sedan 2012 . Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin i Stockholm med KBT-behandling av tvångssyndrom, ångestproblematik, specifika fobier och depressioner. Victoria har även gedigen erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och förståelse för hur svårigheter kopplade till olika neuropsykiatriska diagnoser kan te sig i vardagen. De senaste åren har Victoria haft en ledarskapsfunktion i ett tvärprofessionellt team för könsidentitetsutredningar och har läst sexologi på deltid. Hon är HBTQ-diplomerad av Stockholms Läns Landsting och tar sig gärna an samtal kring sex och samlevnad, något hon tror kan vara enklare att samtala om via videolänk.

Victoria är influerad av ACT och Motiverande samtal och avgör i varje enskilt ärende vad som lämpar sig bäst för patienten i fråga. Hon lägger stor vikt vid att skapa en trygg allians med sina patienter, för att sedan tillsammans med patienten skapa mål för behandlingen. Av erfarenhet vet hon att lyhördhet och gott samarbete med patienten gör det lättare att nå målen.